Wat is e-learning?

“E-learning” is de verzamelnaam voor het vormgeven van leersituaties (formeel en informeel) met behulp van informatie- en communicatietechnologie (in het bijzonder internettechnologie).  E-learning wordt gebruikt binnen bedrijfsopleidingen en binnen het onderwijs.

De term “e-learning” is nog niet oud. Aanvankelijk werd gesproken over webbased leren, teleleren of online leren. Analoog aan “e-business” en “e-commerce” wordt sinds ongeveer 1999 de term “e-learning” gebruikt.

E-learning is in de “slipstream” van het Internet snel opgekomen. Rond de eeuwwisseling waren de verwachtingen van e-learning hooggespannen.  De verwachting was dat leren met behulp van het Internet sneller, efficiënter en interactiever zou kunnen (Dobbs, 2002). Internettechnologie zou het mogelijk moeten maken om complexe taken te leren binnen krachtige, flexibele en zogeheten ‘authentieke’ leeromgevingen. Bovendien leek de technologie veelbelovend in het licht van het inrichten van leerprocessen waarbij de lerende en het leerproces centraal staan en interactie en communicatie een centrale rol spelen (Rubens & Admiraal,  2003). E-learning zou massaal worden toegepast, zo dacht men.

Met het uiteenspatten van de “Internet zeepbel” zijn de verwachtingen ten aanzien van e-learning danig getemperd. De groei van e-learning was niet zo spectaculair als gedacht. Leren werd niet altijd sneller, efficiënter en interactiever. Inmiddels lijkt e-learning volwassen te worden. We weten steeds beter wanneer en hoe ICT toegevoegde waarde kan hebben voor het vormgeven van leren. In 2005 worden de mogelijkheden van e-learning eerder onderschat, dan overschat. Op dit moment is de toepassing van Internettechnologie weer volop in ontwikkeling. Dit zal vermoedelijk ook een nieuwe impuls aan e-learning geven.

De ontwikkeling van e-learning wordt uitgebreid beschreven in het artikel “Omzien in verwondering. De (prille) geschiedenis van e-learning” uit 2003.

Bronnen

Dobbs, K. (2002). The State of Online Learning – What the Online World Needs Now: Quality. In: Rosset, A. (2002). The ASTD E-learning Handbook. New-York: McGraw-Hill, 357-364. Het artikel is oorspronkelijk uit 2000.

Rubens, W. en Admiraal, W. (2003). Samenwerkend leren met behulp van ICT binnen het Europese onderwijs: ervaringen met Synergeia in vier landen. Paper gepresenteerd tijdens de OnderwijsResearchDagen van 7 t/m 9 mei 2003, te Kerkrade. 

Zie ook:

Vormen van e-learning
Voor- en nadelen van e-learning
Woordenlijst
Waarom e-learning?
Achtergrondartikelen van marktspelers

Achtergronden aanbieders

Column

0 reacties
Van aNewSpring 13-06-2017

Op zoek naar de e-kroket voor betere online leerprestaties

E-learning of online leren wint al jaren gestaag aan populariteit. Dit ten koste van de meer traditionele klassikale training. Naast de vele voordelen brengt deze beweging ook nadelen met zich mee. Het belangrijkste nadeel is dat een van de meest populaire snacks aan terrein verliest. De oer-Hollandse kroket vormt al jaren één van de meest cruciale onderdelen van een geslaagde opleiding of training. Is een er digitale variant te vinden van de kroket die hetzelfde positieve effect kan hebben maar dan binnen e-learning programma’s?